ζούμε μέσα σε ένα έργο Τέχνης, το Σύμπαν.
ο Υψιστος Καλλιτέχνης είναι το Θείον και καλλιτέχνης όποιος διακρίνει την τέχνη γύρω του και μέσα του και απλά εκφράζει αυτό που είναι ή αυτό που βιώνει.